Grønbroget tudse

Grønbroget tudse ses mange steder på Fejø, ofte i drivhuse.
Grønbroget tudse er beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet.
Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder
må ikke beskadiges eller ødelægges.
Grønbroget tudse yngler i damme og søer i maj-juni og går på land straks efter.
På land lever den af smådyr som nøgne snegle og regnorme.
Grønbroget tudses fløjtelyde kan blandt andet høres om natten på Skalø i maj.
Både skrubtudsens og grønbroget tudses æg bliver lagt i snore.
Grønbroget tudse kan lægge op mod 10.000 æg.
De enkelte æg udvikler sig til haletudser i løbet af 1-2 uger.
Kort over udbredelsen af Grønbroget tudse i Danmark.