Grøn frø

Grøn frø er udbredt på Fejø.
Grøn frø lever af smådyr, for eksempel fluer, som den der sidder
lige foran dens hoved. Den fanger også bænkebidere og vårfluer.
Grøn frø kvækker højlydt ude i bagermosen i maj.
Æggene udvikler sig til haletudser i løbet af 1-2 uger.
Haletudsen lever af dafnier og andre smådyr. I løbet af et par uger
vokser bagbenene frem og snart ses også forbenene.
Kort over udbredelsen af Grøn frø i Danmark.