Padder, krybdyr og pattedyr på FejøPadder

Lille vandslamander , Triturus vulgaris

Stor vandslamander , Triturus cristatus

Løvfrø ,Hyla arborea

Grøn frø , Pelophylax esculentus

Grønbroget tudse ,Pseudepidalea viridis

Skrubtudse ,Bufo bufo


Krybdyr

Snog ,Natrix natrix


Pattedyr

Dådyr ,Dama dama


Hare ,Lepus europaeus


Ræv ,Vulpes vulpes


Husmus ,Mus musculus domesticus


Husmår ,Martes foina